publicystyka

Publikacja

"Mobilizacje tkanek miękkich" Zbigniew Nowosad, Jarosław Woźnicki, Wydawnictwo NATURA. Lublin 2014, ISBN: 978-83-9213-364-3

Niniejsza publikacje jest poświęcona jednej z metod fizjoterapii – terapii manualnej, która wyewoluowała z ludowego kręgarstwa. Mobilizacje tkanek miękkich zajmują się skutkami przeciążeń w organizmie ludzkim. Polegają na procedurach diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych w obrębie tkanek miękkich celem normalizacji ich stanu, a tym samym eliminacji przyczyn i objawów chorobowych.

Mobilizacje Tkanek Miękkich autorstwa Zbigniewa Nowosada i Jarosława Woźnickiego są próbą wieloaspektowego ujęcia problematyki oceny i normalizacji dysfunkcji systemu powięziowego z punktu widzenia praktyków. W podręczniku autorzy omawiają najczęstsze wzorce zaburzeń powięzi powierzchownej i powięzi głębokich oraz wskazują ścisłe zależności zachodzące pomiędzy nimi. W pracy omówiono także koncepcję pamięci tkankowej widzianej z perspektywy różnych szkół terapii manualnej tkanek miękkich. Sporo uwagi autorzy poświęcili również zjawisku tzw. aktywnych blizn – ich znaczeniu i roli jaką odgrywają one w dolegliwościach narządu ruchu. Największy jednak nacisk został położony na techniki oceny i terapii poszczególnych tkanek miękkich systemu mięśniowo-powięziowego – co zostało pokazane na licznych zdjęciach technik zabiegowych.