Terapia

PIERWSZA ZABIEG:

– umawiany jest na określony dzień i godzinę.

 

CO TRZEBA ZE SOBĄ ZABRAĆ NA PIERWSZY ZABIEG?:

– wyniki badań obrazowych (rtg, usg, tomografia komputerowa, 

  rezonans magnetyczny, scyntygrafia, wynik badania gęstości kości, itp.); 

– listę aktualnie przyjmowanych leków; 

– dokumentację z dotychczasowego leczenia: karty informacyjne 

  (ze szpitala, sanatorium, poradni specjalistycznych, itp.); 

– wyniki badań laboratoryjnych (morfologia, OB., itp.); 

– dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia rehabilitacyjnego.

 

ILE TRWA PIERWSZY ZABIEG?:  

– pierwszy zabieg zazwyczaj jest dłuższy od kolejnych i trwa od 1-1,5 godz.

CO SKŁADA SIĘ NA PIERWSZY ZABIEG?: 

– wywiad chorobowy i analiza dokumentacji medycznej; 

– wykonanie niezbędnych testów ortopedyczno-neurologicznych oraz ocena funkcjonalna i manualna; 

– wykonanie terapii przy zastosowaniu metod fizjoterapeutycznych: kinezyterapii, fizykoterapii i terapii manualnej; 

– dobór autoterapii (samoleczenia): ćwiczenia lecznicze (od 1 do 3 ćwiczeń), ewentualne automasaż oraz instruktaż w zakresie ich poprawnego wykonania; 

– poinformowanie o możliwych reakcjach pozabiegowych.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU? 

– badanie i terapia ma charakter globalny (a nie tylko miejscowy – w miejscu odczuwanych dolegliwości), więc podczas zabiegów pacjent zwykle pozostaje tylko w bieliźnie osobistej.

JAK WYGLĄDAJĄ KOLEJNE ZABIEGI?:

– kontrola efektu terapeutycznego poprzedniego zabiegu;

– kontrola poprawności wykonywania autoterapii;

– fizjoterapeutyczna ocena funkcjonalna i manualna;

– wykonanie potrzebnych technik terapeutycznych;

– dobór autoterapii i nauka jej poprawnego wykonywania;

   – w razie potrzeby umówienie kolejnej wizyty lub wizyty kontrolnej

      po zakończeniu terapii.

ILE TRWAJĄ KOLEJNE ZABIEGI?:

– kolejne zabiegi trwają w zależności od potrzeb od 40 do 60 min.

ILE JEST POTRZEBNYCH ZABIEGÓW?:

– zwykle wystarcza wykonać 5 do 6 zabiegów, by uzyskać korzystny efekt terapeutyczny.

PACJENCI NIELETNI I/LUB NIEMOGACY STANOWIĆ O SOBIE:

– osoby nieletnie i/lub niemogące stanowić o sobie, każdorazowo na zabieg przychodzą z opiekunem, który jest obecny podczas każdego zabiegu.